x

Flors i Capolls

Mr. X

 

Àlies, el jardiner. Entre tanta flor i capoll gairebé perdent el nord, no em resta més a dir que, moltes gràcies per aguantar-me.