Rosa

Flors i Capolls

Rosa

 

La rosa és la flor del roser, Hi ha al voltant de 100 espècies salvatges de roses. Les espècies formen un grup d'arbustos o d'enfiladisses, generalment espinosos.

La nostre es de les que no te ni temps de florir.